“زمینه زبانحال حضرت ام البنین س”
‘بنداول’

روضه میخونه مادری غمین
روضه میخونه با ناله ای حزین
میگه بگین از این به بعد به من . (ام بی بنین)۲
ام البنین یعنی کسی که ثمر داره
یعنی کسی که پسر داره
یعنی کسی که تو هفت آسمون . قمر داره
ای روزگار . دیدی که چطوری بی قمر شدم
“ای روزگار . دیدی که چطوری بی پسر شدم
ای روزگار . روزگار”

*************************
‘بند دوم’

روضه میخونه مادری باغم
روضه میخونه با گریه دم به دم
داره میخونه روضه با یاد . (مشک و یک علم)۲
مشک و علم خوبه وقتی که ساقی باشه
نه که رو سینه داغی باشه
خوبه وقتی که روبدن دو دست . باقی باشه
ای روزگار . دیدی که چطوری خونجیگر شدم
“ای روزگار . دیدی که چطوری بی پسر شدم
ای روزگار . روزگار”

 

دانلود سبک