بند اول

دوباره باز بساط عاشقیمون جوره
از توی دلها غصه پریده و دوره
امشب توی آسمونا چه محشری بر پاست
وقت عیدی گرفتن از حضرت طاهاست
“اومده اونکه همیشه یاورمه
سایه ی لطفش تا ابد رو سرمه
پناه روز جزا و محشرمه – آره آره آره مادرمه”

بند دوم

مدینه باز می خونه ترانه ی دلبر
نازل شد از میون عرش خدا کوثر
اومد دختر نه بلکه اومد مادر طاها
تبریک می گن فرشته ها به محضر مولا
سرود مستی توی عالم پیچیده
نسیم رحمت از تو جنت وزیده
نداره رو دست توی جود و کرامت – شبیه فاطمه کس ندیده
“اومده اونکه همیشه مادرمه…”

بند سوم

جنت حضرت حق به زیر پاهاته
جواز کربلامون گیر یه امضاته
یک نیم نگاه بیا بکن به این دل رسوا
دست من و دامن تو انسیه الحورا
نگاه عالم به دو دستای شماست
ریزه خوار سفره تو شاه و گداست
آرزوی نوکرای تو همیشه – به خدا دیدن کرببلاست
“اومده اونکه همیشه مادرمه…”

*شعر:رضارسولی

دانلود سبک