شور امام حسین (ع)/ جلسه پنجم نوگلان حسینی

شور امام حسین (ع)/ جلسه پنجم نوگلان حسینی

 

شب های جمعه می گیرم هواتو
اشک غریبی می ریزم براتو

بیچاره اونکه حرم رو ندیده
بیچاره تر اونکه دید کربلاتو

آه امون از غریبی، صبوری
آه چه جوری بسازم با دوری

وای … حسین جان حسین جان حسین جان

**********

شاه کرامت کجا تو کجا من
این کربلایت چه ها کرده با من

اشکای زهرا، تو صحرا براتو
شب های جمعه صبوری برا من

آه حرم باز پر از بوی سیبه
آه خدایا حسینم غریبه

وای … حسین جان حسین جان حسین جان

 

جهت دانلود صوت کلیک کنید